Poesia


Conferència “Joan Brossa o la revolta poètica”. Barcelona, 25 d’abril de 2001.

Selecció de poesia catalana. Sis poemes de Els miralls, Foc cec i Darrers pomes. Acompanyats d’una nota biogràfica.

4 poemes de Pere Gimferrer a la pàgina del Magisteri Teatre-Mag Poesia.

Selecció de poemes. Dos poemes de Gimferrer al web Viu la Poesia.

“Oda a Venecia ante el mar de los teatros”. Poema de Arde el mar.

“Sistemes”. Poema de Els miralls.

5 poemes de Pere Gimferrer en italià. Traduccions d’Antonio Bux.